Bokningsregler

1. Serviceföretag
Klimpfjäll Explorer AB (KE) är skyldig att:

– Se till att du får de nödvändiga dokumenten.
– Informera om alla väsentliga ändringar som rör din bokning.
– Köpta tjänster matchar beskrivningen.

2. Bokning
Din bokning blir bindande för både dig och Klimpfjäll Explorer så snart den är bekräftad muntligen eller skriftligen och bokningsvillkoren gäller omedelbart oavsett om du har betalat helt, delvis eller inte alls.

3. Boka en guidad tur
Bokning av ett eller paketliknande arrangemang för privatpersoner eller enskild tur.

Vid beställning är du skyldig att uppge namn, adress, ankomsttid och avgångstid samt hur betalning ska ske. För att boka en aktivitet eller ett paketliknande arrangemang hos Klimpfjäll Explorer, för dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Minderåriga får inte delta i några aktiviteter om de inte åtföljs av en vårdnadshavare.

Om du har en funktionsnedsättning, allvarligt hälsotillstånd såsom fysisk eller psykisk ohälsa eller är gravid måste du kontakta oss innan bokning så att vi kan säkerställa att ditt tilltänkta paket kan genomföras utan problem.

3.1 Avbokninssvillkor

Expeditionsavgiften för avbokning och datumändring är 150 kr/vuxen, 75 kr/barn och 75 kr/person vid gruppbokningar. Avbokning måste ske tidigare än 14 dagar före avresedatum. Om arrangemanget avbokas senare än 14 dagar före ankomstdatum tillkommer följande kostnader, utöver expeditionsavgiften: 14-7 dagar före ankomstdatum debiteras 35% av resans pris. 6 dagar – 3 dagar före avresedatum debiteras 50 % av resans pris. 3 eller mindre före den bokade turen kommer 75 % av paketpriset att debiteras. Samma dag av turnén kommer hela beloppet för din bokning att debiteras. Ombokning av datum följer samma regler som avbokning.

3.2 Ändring av bokning
Klimpfjäll Explorer förbehåller sig rätten att ändra ett arrangemang på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Vi vill alltid kunna lösa problem som uppstår med sunt förnuft och till allas belåtenhet.

3.3 Avbokningsskydd
Resenärer som har tecknat avbokningsskydd har rätt att avboka resan om:
• Resenären eller dennes make/maka/sambo, en nära anhörig till resenären eller dennes make/maka/sambo eller medresenären drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycka så att resan inte kan genomföras.
• Resenären är drabbad av en annan allvarlig händelse, till exempel en brand i sitt eget hem.
• Medresenären ställer in sin resa.
• Resan ska ställas in så snart som möjligt och ska styrkas med läkar- och/eller familjeintyg.

3.4 Prisförändring
Priset får endast ändras på grund av kostnadsökningar på grund av:
• Förändringar i transportkostnader.
• Förändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller. • Förändringar i växelkursen som påverkar arrangörens kostnader för resan.
• Priset får inte höjas under de senaste 20 dagarna före avtalat tur-datum.

4. Lägsta ålder för bokning
För att boka/ingå avtal med oss ​​måste du vara minst 18 år. Identifiering sker vid ankomst.

5. Betalning
Du väljer mellan att betala din bokning i förskott via faktura eller på plats. Ta alltid med bekräftelse och betalningskvitto vid ankomst.

6. Avbokning och utebliven ankomst
Avbokningen ska göras skriftligen eller muntligen.

Två veckor (14 dagar) före den bokade turen kommer hela beloppet att återbetalas. Efter 14 dagar debiteras 35 % av den totala bokningen. En vecka (7 dagar) före ankomst kommer 50 % av den totala kostnaden för din bokning att debiteras. Tre dagar före turnén debiteras 75 % av den totala kostnaden för din bokning. Samma dag som din turné kommer att debiteras hela beloppet för turen. Detta betalas via faktura från Klimpfjäll Explorer.

Om Klimpfjäll Explorer ådragit sig särskilda kostnader på grund av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Om det finns berättigade skäl för avbokning som kan styrkas med intyg från exempelvis läkare, myndighet eller försäkringsbolag utgår en avgift på 500 kr.

Berättigade skäl är:

– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig karaktär som drabbat dig, din make, partner, familj eller medresenär.
– Det finns en allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde ha förutsett när du bokade och som gör att det inte är rimligt att begära att du står vid din bokning, till exempel brand eller översvämning i din bostad.

7. Skyldigheter som kund
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den mottagits. Eventuella felaktigheter måste rapporteras omedelbart.
Du ska följa ordningsregler, instruktioner och föreskrifter som gäller före, under och efter turen.
Du måste följa vår personals säkerhetsinstruktioner och följa de regler och skyldigheter som anges på sidan ”före din guidade tur” på vår hemsida.
Du ska alltid följa svenska lagar och förordningar
Du måste kunna uppvisa giltig legitimation och måste visa giltigt bil- eller skoterkort.
Vi förbehåller oss rätten till lagändringar och prisändringar utanför vår kontroll.

8. Betalning
Du väljer mellan att betala för våra tjänster i förväg via fakturan eller på plats vid ankomst. Ta alltid med bekräftelse och kvitto på eventuell förskottsbetalning vid ankomst.

Vid eventuell tvist, kontakta oss i första hand med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, kontakta Allmänna skadenämnden.

9. Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför uthyrarens kontroll som uthyraren skäligen kunde förväntas ha beaktat när avtalet ingicks och vars konsekvenser han inte skäligen kunde ha undvikit eller överkommit, är uthyraren fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om avbokningen av resan beror på någon som anlitats av arrangören eller någon annan tidigare.

10. Personuppgiftslagen
Med detta godkänner du att personuppgifter behandlas av Klimpfjäll Explorer. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att säkerställa att vi har tillförlitlig personlig dokumentation vid en eventuell olycka.